ชุดใหญ่ หมู 10 ไม้
ราคา 260 บาท

ชุดกลาง หมู 8 ไม้  
ราคา 230 บาท

ชุดเล็ก หมู 5 ไม้
ราคา 180 บาท
เวลาทำการ 06.00-19.30 น.
โทร. 0-4241-1961, 0-4242-1202, 0-4246-0647
Copyright 2011 by Daeng Namnuang Vietnamese Food. All right reserved
Created and Designed by Mayavadee