1. สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
  ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ : หากจัดส่งทางรถไฟ สั่งสินค้าก่อน 15.00 น.
2. แจ้งการชำระเงิน
  โทรศัพท์่ : (042) 411961, 421202, 411234, 413999
ส่งแฟกซ์ใบ Payin : (042) 460646
  ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
กสิกรไทย คุณศัตภัทร สหัชพงษ์
ออมทรัพย์ สาขาหนองคาย
023-1-49114-7
กรุงเทพ คุณศัตภัทร สหัชพงษ์
ออมทรัพย์ สาขาหนองคาย
299-4-26325-5
กรุงไทย คุณศัตภัทร สหัชพงษ์
ออมทรัพย์ สาขาหนองคาย
413-0-47789-7
ไทยพานิชย์ คุณศัตภัทร สหัชพงษ์
ออมทรัพย์ สาขาอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ หนองคาย
887-239433-2
     
รถทัวร์
บริษัท ขนส่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (02) 5378732
สถานที่รับสิ่งของ : กรุงเทพฯ ค่าส่งกล่องละ 90 บาท
แผนที่บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท 407 พัฒนา
สถานที่รับสิ่งของ : ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง
อัตราค่าขนส่ง
จากหนองคาย - ปลายทาง
ปลายทาง ราคา (บาท)
ขอนแก่น 70
นครราชสีมา 100
ชลบุรี 150
ระยอง 150
เครื่องบิน
สนามบินรับสิ่งของ : สุวรรรณภูมิ
อัตราค่าขนส่ง
จากสนามบินอุดรธานี - ปลายทาง
สนามบิน
ปลายทาง
ราคา / กิโลกรัม
(บาท)
สุวรรณภูมิ
(02-1374521)
17
     
รถไฟ
สถานีหนองคาย ถึงหัวลำโพง
สั่งสินค้าก่อน 15.00 น.
สถานนีรับสิ่งของ :
แก่งคอย ภาชี สระบุรี ลำนายรายณ์ อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน บางซื่อ สามเสน หัวลำโพง (อัตราค่าบริการ คิดตามน้ำหนัก)