หนองคาย เมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงมากที่สุดเป็นระยะทาง 320 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาวเชื่อมระหว่างสองประเทศ

ที่หนองคายมีวัดวาอาราม และวิถีชีวิตชาวบ้านที่ดำเนินไปอย่างเรียบงาย แต่แฝงไปด้วยวัฒนธรรม สมกับคำที่ว่า ดินแดนแห่งนี้ เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก "นิตยสาร Modern Maturity ของสหรัฐอเมริกา จัดให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ลำดับที่ 7 ของโลก สำหรับคนวัยเกษียณชาวอเมริกัน จากการสำรวจ 40 เมืองทั่วโลก โดยอาศัยตัวชี้วัด 12 ตัว คือ ภูมิอากาศ ค่าครองชีพ วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค การคมนาคม บริการทางการแพทย์ สภาพแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ ความปลอดภัย ความมั่นคงทาง

การเดินทางมาหนองคาย

รถไฟ

 • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

เที่ยวไป : กรุงเทพฯ - หนองคาย เที่ยวกลับ : หนองคาย - กรุงเทพฯ
เลขขบวน ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง เลขขบวน ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
77 ด่วน 18:30 5:05 76 ด่วน 6:00 17:10
69 ด่วน 20:00 8:25 70 ด่วน 18:20 6:25
133 เร็ว 20:45 9:45 134 เร็ว 19:15 8:00

ติดต่อสอบถาม

 • สถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โทรศัพท์ 1690, 02 223-7010, 02 223-7020  www.railway.co.th
 • สถานีรถไฟหนองคาย โทรศัพท์ (042) 411592
รถยนต์

 • จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)  ผ่านจังหวัดสระบุรี แล้วแยกขวา เข้าใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ)
  ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย
 • รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

 • มีรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร - หนองคาย
  ทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ วันละหลายเที่ยว
 • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม

 • สถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) โทรศัพท์ 02 936-2852-66
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด โทรศัพท์ 1490 www.transport.co.th
 • 407 พัฒนา โทรศัพท์ 02 2992-3475-8, (042) 411261
 • ชาญทัวร์ โทรศัพท์ 02 618-7418, (042) 412195
 • บารมีทัวร์ โทรศัพท์ 02 537-8249, (042) 460345
 • เชิดชัยทัวร์ โทรศัพท์ 02 936-0253, (042) 461067

เครื่องบิน

 • ลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถยนต์เข้าสู่หนองคาย อีก 51 กิโลเมตร
เที่ยวไป : กรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวกลับ : อุดรธานี - กรุงเทพฯ
สายการบิน เวลาออก เวลาถึง วันที่ทำการบิน สายการบิน เวลาออก เวลาถึง วันที่ทำการบิน
การบินไทย 6.30 7.35 ทุกวัน การบินไทย 8.20 9.20 ทุกวัน
การบินไทย 12.10 13.15 ทุกวัน การบินไทย 13.55 14.55 ทุกวัน
การบินไทย 18.30 19.35 ทุกวัน การบินไทย 20.20 21.20 ทุกวัน
นกแอร์ 6.00 7.05 ทุกวัน นกแอร์ 7.35 8.35 ทุกวัน
นกแอร์ 9.20 10.25 ทุกวัน นกแอร์ 10.50 11.50 ทุกวัน
นกแอร์ 12.20 13.25 ทุกวัน นกแอร์ 13.50 14.50 ทุกวัน
นกแอร์ 17.40 18.45 ทุกวัน นกแอร์ 19.10 20.10 ทุกวัน
แอร์เอเซีย 16.15 17.15 ทุกวัน แอร์เอเซีย 17.40 18.40 ทุกวัน

ติดต่อสอบถาม

 • การบินไทย โทรศัพท์ 1566, 02 628-2000, 02 356-1111 www.thaiairways.com
 • นกแอร์ โทรศัพท์ 1318, 02 900-9955 www.nokair.com
 • ไทยแอร์เอเชีย โทรศัพท์ 02 515-9999  www.airasia.com


การเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)

รถไฟ

 • สถานนีหนองคาย - สถานีท่านาแล้ง


เที่ยวไป : หนองคาย - ท่านาแล้ง เที่ยวกลับ : ท่านาแล้ง - หนองคาย
เลขขบวน เวลาออก เวลาถึง เลขขบวน เวลาออก เวลาถึง
913 10:00 10:15 914 10:45 11:00
917 16:00 16:15 918 17:00 17:15
 • อัตราค่าโดยสาร ชั้น 3 = 20 บาท ชั้น 2 ราคา = 30 บาท ปรับอากาศ = 50 บาท

  ติดต่อสอบถาม : สถานีรถไฟหนองคาย โทรศัพท์ (042) 411636, 411592

รถโดยสารระหว่างประเทศ (International Bus)

 • สถานนีขนส่งหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
ขบวน เวลาออก  ขบวน เวลาออก 
เที่ยวไป : หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ 7.30 เที่ยวกลับ : นครหลวงเวียงจันทน์ - หนองคาย 9.30
12.40 14.30
15.30 18.00
 • เดินทางด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน 2 (ไม่เกิน 45 ที่นั่ง ไม่มีสุขภัณฑ์) อัตราค่าโดยสาร 55 บาท หรือ 15,000 กีบ
 • นอกเวลาทำการและวันหยุด ต้องชำระค่าล่วงเวลาทำการตรวจคนเข้าเมือง คนละ 5 บาท

ติดต่อสอบถาม : สถานีขนส่งหนองคาย โทรศัพท์ (042) 412679

การข้ามแดน

ในการเดินทางข้ามแดนจากหนองคาย ไปยังกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น  จำเป็นต้องมี หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Boarding Pass)  มิฉะนั้นจะเป็นการลักลอบเข้าเมือง

 • กรณี มีหนังสือเดินทาง (Passport)
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า พักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
  • หากพำนักอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ / วันที่อยู่เกินกำหนด
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สถานีรถไฟหนองคาย

 • กรณี ทำหนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Boarding Pass)
  • พำนักได้เฉพาะในเขตกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนด เช่น วังเวียง
   แดนสะหวัน เขื่อนน้ำงึม (ยกเว้นไปกับบริษัทนำเที่ยวของลาว)
  • หากละเมิดจะถูกจับในข้อหาเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ
  • หากพำนักอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ / วันที่อยู่เกินกำหนด 
  • ผู้ใช้บัตรผ่านแดนสามารถขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน โดยติดต่อที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศ กองบัญชาการป้องกันรักษาความสงบ (ปกส) ในพื้นที่
  • ควรนำเอกสารเดินทางติดตัวตลอดเวลา และถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ กรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวขอตรวจ

  • หลักฐานในการทำบัตรผ่านแดน
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
   • เด็กที่ยังไม่ทำบัตรประชาชน ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบเกิด 1 ใบ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   • สถานที่ทำบัตรผ่านแดน
    • ศุนย์ OTOP หนองคาย ใกล้ศาลหลักเมือง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.00 น. - 17.00 น.
     ค่าใช้จ่าย 40 บาท
    • บริษัทนำเที่ยวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ค่าใช้จ่าย 100 - 200 บาท
  ข้อควรทราบ
  • ผู้ถือหนังสือเดินทาง (Passport) มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีแอลกอฮอล์ และยาสูบดังนี้
   • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร
   • บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือ 1 Carton
  • การซื้อสินค้าจากต่างประเทศจะต้องชำระค่าภาษีอากรเมื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักร
  • ติดต่อชำระค่าอากรได้ที่ด่านฯ พรมแดนขาเข้า
  • หากไม่แน่ใจว่าสินค้าที่ซื้อมาต้องชำระอากรหรือไม่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านฯ พรมแดน
  • หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าได้นำเข้าสินค้าโดยไม่มีการแจ้งชำระอากรถือว่าผู้นำเข้ามีความผิดตามกฎหมายศุลกากร
  • สินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นของต้องห้ามในการนำเข้า เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ  สินค้าเหล่านนี้จะถูกยึดและทำลาย
  • การนำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดมีความผิดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
  • ผู้ที่นำเข้าส่งออกของต้องห้ามต้องกำกัดมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น เช่น
   • สินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
   • พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุ
   • อาวุธปืน กระสุนปืน และวัตถุระเบิด
   • พืช สัตว์ ซากพืช ซากสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์
   • ยาและเคมีภัณฑ์บางชนิด
   • ฯลฯ

  กรณี ต้องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลข้ามแดน


  การขออนุญาต ใช้เอกสารดังนี้

  • หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (สีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว
  • หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง)
  • ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ และแปลเป็นภาษาอังกฤษขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน
  • หากมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ และติดอากรแสตมป์ 30 บาท
  • รถของบริษัทต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิ
  • กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว ซึ่งจะมีจำหน่ายที่สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยที่จุดผ่านแดนฝั่งลาว

  หมายเหตุ : สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย มีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และขอรับการแปลใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ (042) 421-473

  ข้อควรทราบ

  • ควรขับขี่ยานพาหนะไป สปป.ลาว อย่างระมัดระวัง เนื่องจากระบบการจราจรใน สปป.ลาว ให้ขับรถทางขวาของถนน ต่างจากฝั่งไทย และไม่ควรใช้ความเร็วสูง เนื่องจากทางการลาวจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 – 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถทางโทมักไม่หยุดรอรถทางเอก
  • ตามกฎหมายลาว การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะต้องติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาวที่องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ สปป.ลาว รับรอง และต้องมีมัคคุเทศก์ของลาวประจำรถ เนื่องจากทางการลาวไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ หรือบรรยายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • หากไม่ต้องการนำรถยนต์ข้ามไป บริเวณใกล้กับด่านฝั่งไทยที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว มีสถานที่รับฝากรถของเอกชน เสียค่าบริการประมาณวันละ 100 บาท
  เวลาทำการ 06.00-19.30 น.
  โทร. 0-4241-1961, 0-4242-1202, 0-4246-0647
  Copyright 2011 by Daeng Namnuang Vietnamese Food. All right reserved
  Created and Designed by Mayavadee